(Bergen landdistrikt), tidligere kommune i Hordaland. Opprettet 1837. Innlemmet i sin helhet i Bergen kommune i 1877 som landets første herredskommune som ble tillagt en bykommune. Omfattet bl.a. Nygård, Kalfaret og Møhlenpris i sør og Sandviken nord for bysenteret.