Domenico 1 Contarini, doge 1043–71, bygde om Markuskirken slik at den fikk sitt nåværende utseende.