Domburg, handelsplass i Walcheren, Nederland, benyttet i romertid og senere i merovingertid og vikingtid, i dag en kjent badeby. Fra romertiden er stedet særlig kjent fordi det var landingsplass for skipsfarten mellom Rhinen og England. Som takk for lykkelig overfart har romerske handelsmenn gitt altere til gudinnen dea Nehalennia og hennes tempel. På 200-tallet ble tempelområdet oversvømmet av havet, og først i 1970 ble et av altrene funnet igjen av en fisker. En planmessig arkeologisk undersøkelse under vann har ført til at ca. 130 altere er funnet. Altrene har innskrifter på latin som forteller om f.eks. salthandel med England. I merovingertid og vikingtid var stedet en viktig handelsplass og en av de betydeligste havnene for handelen med England.