Dom Moraes, indisk engelskspråklig journalist og forfatter, sønn av Frank Moraes. Han skrev dikt, samlet i bl.a. A Beginning (1957) og John Nobody (1965), som plasserte ham i første rekke av indoengelske lyrikere. Gone Away (1960, norsk overs. Ung mann på avveier, 1961) og The Tempest Within, om Bangladesh, er reportasjebøker. Collected Poems 1957–87 kom i 1988 og biografien Mrs. Gandhi i 1980.