Dom Duarte, portugisisk konge 1433–38, sønn av Johan den store. Som mange andre portugisiske fyrster i middelalderen var han meget litterært interessert, og han hadde et for sin tid utmerket bibliotek. Han skrev også selv, om fysisk og moralsk oppdragelse osv., bl.a. Leal Conselheiro, og en bok om ridning. Han beriket det portugisiske språk med mye nytt ordtilfang.