Dokken, del av havnen i Bergen, Hordaland, i Bergenhus bydel på østsiden av Puddefjorden, som er den vestlige arm av Byfjorden. Puddefjordsbroen (bygd 1956) har sitt østlige brohode i Dokken. Her er Dokkeskjærskaien med gunstige dybdeforhold. Havnelager og containerterminal.