Dohuk, Irak, det minste av de tre universitetene i det kurdiske området i Nord-Irak, grunnlagt 1992. Undervisningsspråk er kurdisk og engelsk. Ca. 500 studenter (2003).