Docta ignorantia er et verk av den tyske filosof Nicolaus fra Kues. Den lærde uvitenhet er betegnelsen for en innsikt om at Gud, som er et uendelig vesen, ikke lar seg fatte av den menneskelige erkjennelse. Men nettopp innsikten om umuligheten av adekvat erkjennelse av Gud og hans vesen representerer samtidig en reell og vesentlig kunnskap om Gud.