Dmitrij Vasiljevitsj Grigorovitsj, russisk forfatter, særlig kjent for bondefortellingene Landsbyen (1846) og Anton ulykkesfuglen (1847). Nevnes kan ellers de sosiale romanene Landsbyveier (1852), Fiskerne (1853) og De utflyttede (1855–56) og fortellingen Guttaperkagutten (1883).