Dmitrij Fjodorovitsj Ustinov, sovjetisk (russisk) politiker. Opptatt i kommunistpartiet 1927. 1941–53 var han folkekommissær (senere minister) for rustningsindustrien, 1953–57 minister for forsvarsindustrien. Han ble 1957 visestatsminister og 1963–65 første visestatsminister samt formann i Det øverste råd for nasjonaløkonomien. Kandidatmedlem til politbyrået og sekretær i sentralkomiteen med ansvar for det militær-industrielle kompleks fra 1965–76. Ustinov ble i 1976 utnevnt til marskalk av Sovjetunionen, ble da også fullt medlem av politbyrået og forsvarsminister, en stilling han hadde til sin død.