Djupshola, renne i Vesterålsfjorden som fører inn fra havet mellom Langøya og Hadseløya, og Hadsel kommuner i Vesterålen, Nordland fylke. Innerst går Vesterålsfjorden over i Eidsfjorden. Utenfor sørspissen av Langøya, sør for Litløy, dreier Djupshola nordvestover ut mot havet. Største dyp i indre del er 228 meter utenfor nordvestspissen av Hadseløya, i ytre del 263 meter utenfor Litløya.