Djevelstjernen, eller Demonstjernen, er et gammelt navn på stjernen Algol.