Djedi, wadi i Algerie, 480 km lang. Fra Saharaatlas renner Djedi østover ved byen Laghouat og munner ut i Chott Melrhir.