Dives, elv i Frankrike, Normandie, springer ut ved Exmes, renner mot nord og munner ut i Engelske kanal ved byen Dives-sur-Mer, 96 km lang.