DivX, komprimert format for digital video, fra det amerikanske selskapet DivXNetworks Inc. DivX kjennetegnes av ekstremt effektiv komprimering, som har gjort formatet svært populært for å utveksle video over Internett. DivX har fått innpass i flere kommersielle DVD-spillere, og i kommersielle ordninger for nettbasert videodistribusjon. Se også codec.