Ditten, norsk slekt, opprinnelig mecklenburgsk adel, som ikke ble naturalisert i Danmark-Norge. Slektens eldste kjente mann, Heinrich von Ditten, nevnes 1410. Slekten kom til Norge med oberstløytnant Friederich Christopher von Ditten (1761–1832). Han var farfar til hoffapoteker Hans Selchier von Ditten (1820–91), som igjen var far til diplomaten Thor von Ditten (1860–1936).