Ditte Cederstrand, dansk forfatter. Under et opphold i Tyskland 1937–44 opplevde hun arbeiderklassens kamp mot nazismen. Denne erfaring utgjør bakgrunnen for forfatterskapet. De første romaner, trilogien Den hellige alliance (1953–55), skildrer kampen mellom proletariatet og alliansen av militære, stat og rustningsindustri. Som en del av en ny arbeiderlitteratur begynte Cederstrand utgivelsen av De uspurgtes historie (1974–84), en rekke av romaner som gjennom en tysk og en dansk arbeiderfamilie skildrer tiden fra den første verdenskrig til 1970-årene.