Ditlev (Detleff) Ahlefeldt, dansk offiser og diplomat, kjent for sine memoarer (trykt 1895) som er av betydelig interesse for dansk historie. Han var en lengre periode i hessisk tjeneste.