Dirk Johannes Opperman, sørafrikansk, afrikaansspråklig forfatter, i første rekke lyriker. Med tematikk og billedspråk fra bantuenes verden gir han uttrykk for en humanisme som er truet av vår tids industrialisering, i bl.a. samlingene Heilige beeste (1943) og Engel uit die klip (1950). Som hans hovedverk regnes eposet Die galeie van Jorik (1979).