Dipterocarpus, planteslekt i familien Dipterocarpaceae, 76 arter i det sørlige og sørøstlige Asia. Store skogstrær med frukter som bærer 2 (sjelden inntil 5) lange vinger, derav navnet. Verdifullt trevirke, yang, enkelte arter leverer en balsam eller harpiks.