Dionysios fra Halikarnassos, gresk historiker og retor, levde i Roma 30–8 f.Kr. Skrev en romersk historie fra den eldste tid til 264 f.Kr. i 20 bøker; bevart er bok 1–11 (til 443) og bruddstykker av de senere bøker. Dionysios' historieverk er en bredt anlagt, ytterst retorisk skildring av den eldre romerske historie.