Dionysios Periegetes, «ciceronen», 'geografen', gresk geograf fra Alexandria på 100-tallet evt. Han skildret i heksameter de viktigste hav med kyster og øyer; diktet er skrevet 124 evt., ble meget benyttet som skolebok og oversatt til latin av Avienus (300-tallet) og Priscianus (500-tallet). Utgitt av C. Müller (1861).