Dionysios 2, den yngre, 300-tallet f.Kr., sønn og etterfølger av Dionysios 1. Han hadde ikke farens militære begavelse og kharismatiske evner, men var i enda høyere grad en skjønnånd og filosofisk anlagt. Platons forsøk på å gjøre ham til filosof-konge ble en fiasko (366–365). Han hadde problemer med å holde på makten, var i landflyktighet 357–347. Vendte tilbake, men overgav seg 344 til Timoleon og fikk deretter asyl i Korinth.