Han fikk omkring 405 ledelsen i krigen mot karthagerne og tok deretter makten i Syrakus for godt, med støtte i folket og ved hjelp av lojale soldater. Tross indre uro og vekslende krigslykke fikk han på lang sikt demmet opp for karthagernes innflytelse på Sicilia, samtidig som han utvidet sitt herredømme over de greske områdene på begge sider av Messinastredet. Han var også innblandet på Spartas side i konfliktene i Hellas. Dionysios var den mektigste hersker i den greske verden før Aleksander den store. Hans styre var autokratisk og strengt, men førte til velstand for Syrakus, som under ham ble samtidens største og rikeste greske by. Hans makt var fremfor alt basert på et sterkt militærapparat. Under ham var det gedigen utmynting og stor byggevirksomhet. Han omgav seg gjerne med kunstnere og skrev selv komedier.