Dina, kvinnenavn, kan enten være hebraisk av samme rot som mannsnavnet Dan, 'dommer', eller en forkortelse av navn på -ina: Bernhardine o.l.