Dimitrie Bolintineanu, rumensk forfatter. Hans verk, i romantisk-patriotisk stil, omfatter romaner, dikt, skuespill og reiseskildringer. For ettertiden er han mest kjent for sin lyrikk, der sagn og historiske ballader har en fremtredende plass. Han deltok i revolusjonen 1848 og var minister under Cuza.