Dike, gudinne som ifølge Hesiod våker over at rettferdigheten skjer fyldest i verden. Dersom den blir krenket, opptrer hun som anklager mot de skyldige overfor den høyeste gud, Zevs. Hun er datter av Zevs og Themis. Forekommer i vasebilder og andre kunstverker.