Gud og min rett, valgspråk på det engelske riksvåpen.