Dieter Roth, tysk billedkunstner, mye bosatt på Island. Arbeidet både med maleri og objekter, men var særlig opptatt av grafikk og av boken som kunstobjekt: «Artists Books». I motsetning til bøker som presenterer en kunstners arbeid, er en «Artists Book» konsipert og utformet av kunstneren selv og må betegnes som et selvstendig kunstverk.