Diatryma, utdødd fugleslekt i ordenen Diatrymiformes, nært beslektet med tranefuglene. Store fugler som levde i Nord-Amerika og Europa i begynnelsen av tertiær (paleocen-eocen). Den 2 m høye Diatrymahadde sterkt reduserte vinger, men kraftige ben og et stort hode med et massivt, velutviklet nebb.