Techou, Tehsien, by i Kina, Shandong, ved Keiserkanalen (Da Yunhe), 110 km nordvest for provinshovedstaden Jinan; 342 500 innb. (2002). Transportknutepunkt; handel med jordbruksprodukter. Tekstilindustri, korn- og oljemøller m.m.