Dewas, by i India, Madhya Pradesh, på Malwaplatået, 135 km sørvest for Bhopal, ved foten av det kjegleformede Chamunda Hill; 230 700 innb. (2001). Veiknutepunkt. Jordbrukssenter. Næringsmiddelindustri. På toppen av Chamunda Hill ligger valfartsstedet Devivasini.