Devolusjonskrigen, fransk-spansk krig 1667–68. Ludvig 14 hevdet at det devolusjonsprinsipp som gjaldt i privatretten i noen nederlandske provinser, også hadde statsrettslig gyldighet. Ludvigs dronning Maria Theresia, datter av Filip 4 i første ekteskap, skulle i så tilfelle ha arvekrav på De spanske Nederlandene. Kravet ble avvist, franskmennene rykket inn i Flandern og erobret Franche-Comté. Men trippelalliansen, inngått 1668 mellom England, Nederland og Sverige, tvang Ludvig 14 til å slutte fred i Aachen samme år. Frankrike gav opp Franche-Comté, men beholdt tolv festninger i de spanske Nederlandene, blant annet Charleroi, Tournai og Lille.