Deutsches Museum, teknisk-naturvitenskapelig museum i München. Grunnlagt 1903. Store samlinger som historisk ordnet søker å anskueliggjøre utviklingen innen de eksakte naturvitenskaper, teknikk og industri. Museet har et stort bibliotek og omfattende kongressanlegg. Utgir tidsskriftet Kultur & Technik