Deutsche, første del av navnet på en rekke ferie- og turistruter i Tyskland, se hovedordet, f.eks. Deutsche Fachwerkstrasse, se Fachwerkstrasse, Deutsche.