Det nye Kina, kinesisk nyhetsbyrå, folkerepublikken Kinas offisielle nyhets- og billedbyrå. Det er direkte underlagt det kinesiske kommunistpartiets propagandadepartement. Byrået ble grunnlagt i 1931 som Røde Kinas nyhetsbyrå, under Maos «lange marsj» i 1937 fikk det dagens navn og i 1949 ble hovedsetet lagt til Beijing. Nyhetssendinger på engelsk startet 1944. Byrået er et av verdens største med ca. 10 000 ansatte og 107 kontorer rundt i verden, de fleste tilknyttet Kinas ambassader. Det er organisert etter vanlig mønster, med en innenrikstjeneste bygd på et nettverk av korrespondentkontorer i samtlige provinshovedsteder, og en utenrikstjeneste som henter sitt stoff fra korrespondentkontorene i utlandet i tillegg til materiale fra de viktigste utenlandske nyhetsbyråene. Byråets skandinaviakontor ligger i Stockholm. Foruten sin kinesiskspråklige tjeneste redigerer Det nye Kina nyhetstjenester på engelsk, fransk, spansk, portugisisk, arabisk og russisk.