Det norske Pengelotteri, statlig lotteri opprettet ved lov av 2. mai 1912 med første trekning i 1913. Fra starten administrert av Den norske Creditbank, fra 1985 av Nordlandsbanken og fra 1995 av Norsk Tipping AS. Omfattet fra 1988 også Flax, et såkalt skrapelotteri. Pengelotteriet ble regulert av lov av 4. juni 1976 med Finansdepartementet som ansvarlig myndighet, hvor overskuddet gikk til statskassen. Denne loven ble opphevet av Stortinget i 1998, samtidig som det tradisjonelle lotteriet ble avviklet. Flax ble imidlertid overtatt av Norsk Tipping.