Det asiatiske utviklingsfond, opprettet 1973 og tilknyttet utviklingsbanken. Fondet yter spesielt rimelige lån til utviklingslandene i regionen.