Det Forenede norske Arbeiderparti var fra starten i 1887 til 1891 navnet på Arbeiderpartiet. Det ble tatt opp igjen som partinavn da DNA og Norges sosialdemokratiske parti gikk sammen i 1927. I 1930 vedtok partilandsmøtet at navnet atter skulle endres til Det norske Arbeiderparti. I 2011 ble navnet forenklet til Arbeiderpartiet.