Det Danske Akademi, litterært akademi stiftet 20. nov. 1960 på initiativ av professor Chr. Elling og forfatteren Karl Bjarnhof, som tok sete i akademiet sammen med professorene Hans Brix, Paul V. Rubow og forfatterne Karen Blixen, Agnes Henningsen, Kjeld Abell, Thorkild Bjørnvig, H. C. Branner, Tom Kristensen, Jacob Paludan og Knud Sønderby. Akademiet disponerer Karen Blixens eiendom Rungstedlund nord for København. Akademiet skal bestå av høyst 16 medlemmer, hvorav minst 9 må være skjønnlitterære forfattere, og har til formål å virke til fremme av og vern om den del av Danmarks kulturelle liv som i særlig grad knytter seg til dansk språk og litteratur. Understøttet av tippemidler utdeler akademiet prisbelønninger for bok eller forfatterskap av usedvanlig eller bemerkelsesverdig karakter. Se tabell litteratur (Litteraturpriser – Det Danske Akademis Store Pris).