Det Berlingske Officin, utgir, ved siden av Berlingske Tidende, også løssalgsavisen B.T., Weekendavisen, lokalaviser og har eget forlag og billedbyrå. Selskapet ble høsten 2000 kjøpt av Orkla Media, inngår i Mecom Group fra 2006.