Desmond Bagley, britisk forfatter av spenningsromaner fra internasjonalt miljø; de fleste er oversatt til norsk. Etter The Golden Keel (1962) fulgte en rekke thrillere av høy kvalitet, der Bagley utnyttet sine erfaringer fra journalistikk og utstrakt reisevirksomhet. Han beskjeftiget seg også med datateknologi, matematikk og militærhistorie.