Denys Lasdun, britisk arkitekt. En av de mest fremtredende britiske arkitekter etter den annen verdenskrig. Hans hovedarbeid er National Theatre i London (1976).