Dendra, landsby i Hellas, Argolis, Peloponnes. Ca. 2 km sørøst for Dendra er høyden Palaiokastro med betydelige murrester fra oldtidsbyen Midea, som etter sagnet først ble befestet av Persevs. Den hadde i bronsealderen betydning som støttepunkt ved veien fra Argolis-sletta til kysten i nord, men må tidlig være blitt forlatt (ingen funn fra jernalderen) og lå øde i den romerske keisertid da den nevnes i Pausanias' og Strabons skrifter. Den «gravby» som hørte til Midea, lå ved den nåværende Dendra, og her er gjort viktige oldfunn, fremfor alt under svenske utgravninger ledet av professor Axel W. Persson 1926 og 1937–39. Kuppelgraven ved Dendra (utgravd 1926) er den eneste mykenske fyrstegrav av denne type som er undersøkt i uplyndret tilstand, og inntar derfor en sentral stilling i mykensk arkeologi. Foruten det overordentlig rike gravgodset, datert til ca. 1350 f.Kr., har funnet gitt anledning til interessante slutninger om gravskikk og religion.