Den væpnede arms orden, eller Det dragne sverds orden, dansk-norsk orden, opprettet 1616 av kong Christian 4. Ordenen hadde en klasse, og bortfalt ved kongens død. Ordenstegnet var en arm med bart sverd, opphengt i en halskjede.