Den som kommer først til møllen, får først malt, talemåte som trolig er bygd på en latinsk sentens av ukjent opphav: Potior tempore, potior jure, den som kommer først, har første rett.