Den som ikke vil høre, må føle, ordspråk som i forskjellige varianter finnes på mange språk. Det kan stamme fra Publilius Syrus' Sententiae i likhet med uttrykket Vil du ikke med det gode, så må du med det onde.