Den som graver en grav for andre, faller selv i den, talemåte som bygger på Ordspr 26,27 og Sal 57,7. Finnes hos flere klassiske forfattere, bl.a. Cicero, og som moral i en av Aisopos' fabler.