Den norske Postorganisasjon, fagorganisasjon stiftet 1884 som Det norske Postmannslag, tilsluttet LO 1952. Fikk navnet Den norske Postorganisasjon i 1977, da organisasjonen ble slått sammen med Poståpnernes Landsforbund (stiftet 1909). Gikk 2000 sammen med Norsk Postforbund i det nye forbundet Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund.