Den nordvestatlantiske fiskeriorganisasjon

(North-West Atlantic Fisheries Organization, NAFO), regional fiskeriorganisasjon med myndighetsområde over det internasjonale farvann utenfor den kanadiske økonomiske sonen. Organisasjonen har som formål å være et konsulterende organ i vitenskapelige spørsmål, samt oppmuntre til samarbeid om utnyttelsen av ressursene. NAFO kan ved gjensidige overenskomster mellom avtalepartene fastsette og fordele fangstkvoter innen organisasjonens myndighetsområde mellom medlemsstatene, deriblant Norge. Hovedkontor i Dartmouth, Nova Scotia, Canada.

NAFO ble opprettet i henhold til konvensjonen om fremtidig multilateralt samarbeid om fisket i det nordvestlige Atlanterhavet, undertegnet i Ottawa 24. okt. 1978, med ikrafttredelse fra 1. jan. 1979. Organisasjonen erstattet Den nordvestatlantiske fiskerikommisjon (International Commission for the North West Atlantic Fisheries, ICNAF), opprettet i henhold til den nordvestatlantiske fiskerikonvensjon fra 1949. Bakgrunnen for endringene var at kyststatene i det nordvestlige Atlanterhavet utvidet de eksklusive økonomiske sonene til 200 nautiske mil i 1977. Dette endret det juridiske rammeverket for det internasjonale samarbeidet og førte til inngåelsen av den nye konvensjonen i 1978.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg